Potongan Doa Makan dan Artinya
Potongan Doa Makan dan Artinya

Potongan Doa Makan dan Artinya

Doa adalah ungkapan rasa syukur dan kerendahan hati kita kepada Allah SWT. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Tak heran kalau umat Muslim selalu menyempatkan diri untuk melakukan doa sebelum makan ataupun sebelum melakukan sesuatu aktivitas. Doa sebelum makan ini biasa disebut dengan potongan doa makan.

Potongan doa makan adalah doa yang biasa diucapkan oleh umat muslim sebelum makan. Menurut hadits, Nabi Muhammad SAW. pernah menyarankan kepada umatnya untuk berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan ini bertujuan untuk meminta kepada Allah SWT. agar memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita.

Berikut adalah potongan doa makan yang biasa diucapkan oleh umat muslim:

Potongan Doa Makan

“Bismillah, Allahumma baarik lana fihi, wa razaqnana minhu, wa akrim nuzulahu, wa zidhu fadhlahu wa laa taj’al lana darajataa hizihil khairi minhu ilaa yaumil qiyaamati, Allahumma inni as’aluka bi haqqi maa razaqtanaa minhu, wa bi haqqi an tukrimanee, wa bi haqqi an takrima lanaa, wa bi haqqi an tazidnahu, wa bi haqqi an taj’al lanaa darajatahu, wa bi haqqi maa qadarrta lanaa minhu.”

Arti Potongan Doa Makan

“Dengan nama Allah, Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu kepada kami di dalamnya, karuniakan kami rezeki dari makanan ini, berikanlah keberkahan dalam pengeluarannya, tambahkanlah keutamaannya dan janganlah Engkau jadikan hal ini kurang daripada kebaikan yang Engkau beri, sampai hari kiamat. Ya Allah, sungguh aku meminta kepada-Mu dengan hak yang Engkau berikan kepada kami dari makanan ini, dan dengan hak yang Engkau berikan kepada kami untuk mengucapkan syukur kepada-Mu, dan dengan hak yang Engkau berikan kepada kami untuk mengucapkan syukur kepada orang lain, dan dengan hak yang Engkau berikan kepada kami untuk menambahkan kebaikan, dan dengan hak yang Engkau tetapkan kepada kami dari makanan ini.”

Doa sebelum makan ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satu manfaatnya adalah mengingatkan kita tentang asal-usul makanan yang kita makan. Kita akan lebih menghargai makanan yang telah kita makan dan lebih bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Doa sebelum makan juga membantu kita untuk menghindari kesombongan dan meremehkan makanan yang kita makan.

Kesimpulan

Potongan doa makan adalah doa yang biasa diucapkan oleh umat muslim sebelum makan. Doa sebelum makan ini memiliki banyak sekali manfaat, seperti mengingatkan kita tentang asal-usul makanan yang kita makan dan membantu kita untuk menghindari kesombongan. Dengan demikian, doa sebelum makan ini adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting bagi umat muslim.