Macam-Macam Doa Iftitah dan Artinya
Macam-Macam Doa Iftitah dan Artinya

Macam-Macam Doa Iftitah dan Artinya

Apa itu Doa Iftitah?

Doa Iftitah adalah doa yang dibaca ketika akan memulai sesuatu. Doa ini dibaca untuk meminta perlindungan dan berkat dari Allah SWT. Doa Iftitah juga bertujuan untuk mempersiapkan diri untuk menjalani sesuatu dengan berserah diri kepada Allah SWT. Doa ini biasanya dibaca sebelum memulai ibadah atau pekerjaan, baik itu shalat, mengaji, mengerjakan pekerjaan, dan lainnya.

Macam-Macam Doa Iftitah dan Artinya

Ada banyak doa Iftitah yang dibaca oleh orang-orang untuk meyakini dan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Berikut ini adalah beberapa doa Iftitah dan artinya:

Doa Iftitah 1:

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah. Segala syukur bagi Allah Yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kami. Segala kemuliaan bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Tinggi.

Artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Suci Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah. Segala syukur bagi Allah Yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kami. Segala kemuliaan bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Tinggi.

Doa Iftitah 2:

Allahumma Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa azaabannaar.

Artinya:

Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Doa Iftitah 3:

Allahumma laa sahla illaa ma ja’altahu sahla wa anta taj’alul-hazna idhaa shi’ta sahla.

Artinya:

Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau jadikan yang sulit menjadi mudah jika Engkau kehendaki.

Doa Iftitah 4:

Allahumma inni as’aluka al-‘afwa wa at-tuufan wa al-‘aafiyah fi dunya wa alakhirah.

Artinya:

Ya Allah, aku memohon ampunan, keamanan, dan kesehatan di dunia dan akhirat.

Doa Iftitah 5:

Allahumma aghfirlee dhanbee, wa israfnee fadleeka, wa qinnee azaaban-naar.

Artinya:

Ya Allah, ampunilah dosaku, kurangilah kekuranganku, dan peliharalah aku dari neraka.

Doa Iftitah 6:

Allahummaghfirlee wa liwalidayya, wa lilmu’mineena, wa lillahi ta’alaa jamee’an.

Artinya:

Ya Allah, ampunilah aku beserta orang tua ku, beserta orang-orang beriman, dan semua yang berada di bawah kekuasaan-Mu.

Doa Iftitah 7:

Allahumma innee a’udzu bika minal-hammi wal-huzni, wal-ajzi wal-kasli, wal-bukhli wal-jubni, wa dala’id-dunyaa wa akhirah.

Artinya:

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kecemasan dan kesedihan, kemalasan dan kemalangan, kelemahan dan kebodohan, serta dari siksaan di dunia dan akhirat.

Doa Iftitah 8:

Allahumma innee a’udzu bika min sharri ma jaa’a bish-shai’in an yu’faa ilayya wa min sharri ma jaa’a feehi wa min sharri ma yakhruju minhu.

Artinya:

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang datang dari sesuatu dan yang ada di dalamnya, serta yang keluar darinya.

Doa Iftitah 9:

Allahumma inni a’udzu bika minal-buka, wal-judu, wa sayyi’il-aqwami wa ma yudriku bihi.

Artinya:

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kebohongan, kezaliman, dan perbuatan jahat yang membuat orang lain menderita.

Doa Iftitah 10:

Allahumma inni a’udzu bika minal-kufri wal-faqri, wa min dala’il-amwaati wa dala’il-arzaaqi.

Artinya:

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kemiskinan, serta dari siksaan di alam kubur dan siksaan di alam dunia.

Kesimpulan:

Doa Iftitah adalah doa yang dibaca sebelum memulai sesuatu untuk meminta perlindungan dan berkah dari Allah SWT. Ada banyak doa Iftitah yang dibaca oleh orang-orang untuk meyakini dan meminta perlindungan kepada Allah SWT. Dengan membaca doa Iftitah, kita dapat mempersiapkan diri untuk menjalani sesuatu dengan berserah diri kepada Allah SWT.