Kumpulan Doa dan Artinya Dalam Al Quran
Kumpulan Doa dan Artinya Dalam Al Quran

Kumpulan Doa dan Artinya Dalam Al Quran

Doa ialah suatu cara untuk menyampaikan keinginan seseorang kepada Allah SWT. Cara untuk bersyukur dan memohon dari-Nya. Banyak sekali doa yang tersimpan dalam Al Quran. Kumpulan doa dalam Al Quran ini dianggap sebagai doa yang paling istimewa dan diakui oleh seluruh umat Islam di dunia. Selain itu, doa yang terdapat dalam Al Quran juga dikatakan sebagai doa yang paling dahsyat dan dapat menolong seseorang dari segala hal. Berikut ini adalah beberapa doa dan artinya yang terdapat dalam Al Quran.

Doa untuk Kebaikan dan Rahmat Allah SWT

Doa yang pertama adalah doa untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah SWT. Doa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan kebaikan di dunia dan akhirat serta dijauhkan dari siksa neraka.

Doa Kebaikan dan Kekuatan

Doa yang kedua adalah doa untuk kebaikan dan kekuatan. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, kabulkanlah doaku dan berilah aku kekuatan untuk menjalankan amal yang baik”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar dikabulkan doanya dan diberikan kekuatan untuk melakukan amal yang baik.

Doa Kebaikan dan Keberkahan

Doa yang ketiga adalah doa untuk kebaikan dan keberkahan. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan berilah kami limpah karunia-Mu”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan kebaikan di dunia dan akhirat serta limpah karunia-Nya.

Doa Agar Diberi Petunjuk

Doa yang keempat adalah doa untuk diberi petunjuk. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, berilah kami petunjuk yang benar agar kami dapat memilih jalan yang lurus”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan petunjuk yang benar agar dapat memilih jalan yang lurus.

Doa Diberi Hidayah

Doa yang kelima adalah doa untuk diberi hidayah. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 82. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, berilah kami hidayah dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan hidayah dan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Doa Diberi Kebahagiaan dan Kekuatan

Doa yang keenam adalah doa untuk diberi kebahagiaan dan kekuatan. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Isra ayat 80. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dan kekuatan dan jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan kebahagiaan dan kekuatan serta menjadi orang yang bersyukur.

Doa Agar Diberi Keselamatan

Doa yang ketujuh adalah doa untuk diberi keselamatan. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Kahf ayat 1. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, peliharalah kami dari siksa neraka”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar dilindungi dari siksa neraka.

Doa Agar Diberi Kebaikan

Doa yang kedelapan adalah doa untuk diberi kebaikan. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Maeda ayat 114. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan kebaikan di dunia dan akhirat.

Doa Agar Diberi Kemudahan

Doa yang kesembilan adalah doa untuk diberi kemudahan. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Maida ayat 6. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, mudahkanlah urusanku”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam urusannya.

Doa Agar Diberi Kebahagiaan dan Kekuatan

Doa yang kesepuluh adalah doa untuk diberi kebahagiaan dan kekuatan. Doa tersebut terdapat dalam surah Al-Maida ayat 114. Doa tersebut berbunyi: “Ya Allah, berilah kami kebahagiaan dan kekuatan”. Artinya, dengan doa ini, seseorang memohon kepada Allah SWT agar diberikan kebahagiaan dan kekuatan.

Kesimpulan

Doa adalah suatu cara untuk menyampaikan keinginan seseorang kepada Allah SWT. Banyak sekali doa yang tersimpan dalam Al Quran. Doa-doa tersebut sangat istimewa dan dahsyat serta dapat menolong seseorang dari segala hal. Beberapa doa yang terdapat dalam Al Quran di antaranya doa untuk mendapatkan kebaikan dan rahmat Allah SWT, doa untuk kebaikan dan kekuatan, doa untuk kebaikan dan keberkahan, doa agar diberi petunjuk, doa diberi hidayah, doa diberi kebahagiaan dan kekuatan, doa agar d