Download Doa Sholat Dhuha dan Artinya
Download Doa Sholat Dhuha dan Artinya

Download Doa Sholat Dhuha dan Artinya

Berdasarkan pemahaman agama Islam, sholat dhuha merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan 2 setelah terbitnya matahari. Sholat dhuha ini biasanya dikerjakan dalam jumlah rakaat yang bervariasi, bisa 2, 4, 6, atau 8 rakaat. Selain itu, doa sholat dhuha pun juga bervariasi. Oleh karena itu, di sini kita akan mencoba untuk mengulas mengenai doa sholat dhuha beserta artinya.

Tata Cara Sholat Dhuha dan Doa yang Digunakan

Sholat dhuha dapat dikerjakan kapan saja, namun yang paling utama adalah pukul 7 hingga 10 pagi. Jika tidak mungkin, kita dapat mengerjakannya pada waktu-waktu lainnya. Untuk tata cara sholatnya, kita bisa mengikuti tata cara sholat pada umumnya. Sebelum memulai sholat, kita juga bisa membaca doa sholat dhuha untuk memperoleh pahala. Berikut adalah beberapa doa sholat dhuha dan artinya yang dapat kamu gunakan.

Doa Sholat Dhuha dan Artinya

Doa sholat dhuha pertama adalah: “Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni (Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Menyukai pengampunan. Maka ampunilah aku)”. Artinya, “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai orang yang bertobat. Maka ampunilah aku”.

Doa sholat dhuha berikutnya adalah: “Rabbighfirlii warhamnii wahdinii warzuqnii wa ‘aafinii wa ‘fu ‘annii (Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihilah aku, tunjukilah aku jalan yang lurus, berilah aku rezeki dan berilah aku kesembuhan dan ampunilah aku)”. Artinya, “Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihilah aku, tunjukilah aku jalan yang lurus, berilah aku rezeki dan berilah aku kesembuhan serta ampunilah aku”.

Doa sholat dhuha yang berikutnya adalah: “Allaahumma antas salaamu, wa minkas salaamu, tabaarakta yaa dzaljalaali wal ikraam (Ya Allah, Engkau adalah Yang Maha Penyayang, dan dari Engkaulah keselamatan. Maha Suci Engkau, ya Dzat yang memiliki kemuliaan dan kehormatan)”. Artinya, “Ya Allah, Engkau adalah Yang Maha Penyayang dan dari Engkaulah segala keselamatan. Maha Suci Engkau, ya Dzat yang memiliki kemuliaan dan kehormatan”.

Doa sholat dhuha berikutnya adalah: “Allahumma inii as’aluka khayra haadzihil ummahti, wa khayra maa wa’datah, wa khayra maa ja’alta li wajhihil qadiim (Ya Allah, aku memohon kepadaMu segala kebaikan yang Engkau berikan kepada umatMu ini, kebaikan yang telah Engkau janjikan dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan untuk wajahMu yang abadi)”. Artinya, “Ya Allah, aku memohon kepadaMu segala kebaikan yang Engkau berikan kepada umatMu ini, kebaikan yang telah Engkau janjikan dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan untuk wajahMu yang abadi”.

Selanjutnya adalah doa sholat dhuha berikut: “Allahumma antal musta’aanu, wa laa sahiru, wa antal mubdi’u, wa laa mu’idu, wa antal mu’izzu, wa laa mu’izzu, wa antal mu’izzu wa laa muzillu (Ya Allah, Engkau adalah Yang meminta bantuan, tidak ada yang menolak permintaanMu, Engkau adalah Yang memulai segala sesuatu, tidak ada yang menghidupkan kembali, Engkau adalah Yang meninggikan, tidak ada yang menurunkan dan Engkau adalah Yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan)”. Artinya, “Ya Allah, Engkau adalah Yang meminta bantuan, tidak ada yang menolak permintaanMu, Engkau adalah Yang memulai segala sesuatu, tidak ada yang menghidupkan kembali, Engkau adalah Yang meninggikan, tidak ada yang menurunkan dan Engkau adalah Yang memuliakan, tidak ada yang menghinakan”.

Doa sholat dhuha berikutnya adalah: “Allahumma inii as-aluka khayra haadzihil ummahti, wa khayra maa wa’datah, wa khayra maa ja’alta li wajhihil qadiim (Ya Allah, aku memohon kepadaMu segala kebaikan yang Engkau berikan kepada umatMu ini, kebaikan yang telah Engkau janjikan dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan untuk wajahMu yang abadi)”. Artinya, “Ya Allah, aku memohon kepadaMu segala kebaikan yang Engkau berikan kepada umatMu ini, kebaikan yang telah Engkau janjikan dan kebaikan yang telah Engkau tetapkan untuk wajahMu yang abadi”.

Selanjutnya adalah doa sholat dhuha berikut: “Allahumma a’minna bilmu’minina wa a’minna bimu’minatil mu’minina wa a’minna bi mu’mininna wa mu’minatina wa a’minna bi ahli baitika (Ya Allah, kami benar-benar beriman kepada orang-orang yang beriman, kami beriman kepada istri-istri orang-orang yang beriman, kami beriman kepada orang-orang yang beriman dan istri-istrinya, dan kami beriman kepada ahli bait-Mu)”. Artinya, “Ya Allah, kami benar-benar beriman kepada orang-orang yang beriman, kami beriman kepada istri-istri orang-orang yang beriman, kami beriman kepada orang-orang yang beriman dan istri-istrinya, dan kami beriman kepada ahli bait-Mu”.

Doa sholat dhuha berikutnya adalah: “Allahumma innii as-aluka rahmataka wa ‘izzataka wa quddusaka wa ‘izzata wajhika wa qudr