Doa Sunnah Rasul dan Artinya
Doa Sunnah Rasul dan Artinya

Doa Sunnah Rasul dan Artinya

Doa sunnah merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sebagai umatnya. Doa sunnah adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon perlindungan dan keselamatan darinya, serta mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya. Doa-doa sunnah ini memiliki arti dan makna yang dalam bagi kita, sehingga sering diucapkan oleh Rasulullah SAW di setiap kesempatan.

Doa sunnah Rasulullah SAW diajarkan untuk menyadarkan kita akan kuasa Allah SWT dan pentingnya menjaga hubungan kita dengan-Nya. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebar di berbagai hadits yang ada, sehingga kita bisa mempelajarinya dan mengucapkannya. Berikut adalah beberapa doa sunnah Rasulullah SAW yang sering diucapkan, beserta artinya.

Doa Ketika Masuk Rumah

Rasulullah SAW sering membaca doa ketika masuk rumah. Doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk mengingatkan kita untuk selalu menyebut nama Allah SWT setiap kali kita memasuki sebuah tempat. Doa yang diajarkannya adalah:

“Bismillah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan dan kejahatan makhluknya. Dengan nama Allah SWT, aku masuk rumah (atau tempat) ini, dan keselamatanku terletak pada Allah”.

Artinya, dengan menyebut nama Allah SWT, kita berlindung dari segala kejahatan yang datang dari syaitan dan makhluk-Nya. Dengan nama Allah SWT, kita masuk ke rumah (atau tempat) tersebut, dan keselamatanku terletak pada Allah.

Doa Ketika Keluar Rumah

Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ketika kita keluar rumah. Doa ini diajarkan supaya kita selalu ingat untuk berlindung pada Allah SWT dan berharap Allah SWT memberikan kebaikan di mana pun kita berada. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah:

“Dengan nama Allah SWT, aku keluar rumah (atau tempat) ini, dan keselamatanku terletak pada Allah”.

Artinya, dengan menyebut nama Allah SWT, kita memohon perlindungan dan kebaikan dari Allah SWT, dan keselamatanku terletak pada Allah.

Doa Ketika Makan

Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ketika kita sedang makan. Doa ini diajarkan supaya kita selalu ingat untuk berterima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah:

“Allahumma baa-ruk lanaa fii rizqikaa wa aafinaa”.

Artinya, “Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang Engkau berikan dan lindungilah kami”.

Doa Ketika Berpakaian

Selain itu, Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ketika kita berpakaian. Doa ini diajarkan supaya kita selalu ingat untuk memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah:

“Allahumma zidnii ‘ilman wa fiddunyaa wa ‘alaa ‘amalii”.

Artinya, “Ya Allah, berikan kepada kami ilmu pengetahuan di dunia dan akhirat, dan berikan kepada kami keberkahan dalam segala amal kami”.

Doa Ketika Tidur dan Bangun

Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ketika kita tidur dan bangun. Doa ini diajarkan supaya kita selalu ingat untuk memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah:

“Allahumma ahyi ‘alassalaati wa ahyi ‘alal-falaah”.

Artinya, “Ya Allah, hidupkanlah aku untuk mengerjakan shalat dan hidupkanlah aku untuk mencapai keberkahan”.

Doa Ketika Menggunakan Peralatan Rumah Tangga

Rasulullah SAW juga mengajarkan doa ketika kita menggunakan peralatan rumah tangga. Doa ini diajarkan supaya kita selalu ingat untuk memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah SWT. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah:

“Bismillah, allahumma jannibnash-shaithaana wa jannibish-shaithaana ma razaqtaana”.

Artinya, “Dengan nama Allah SWT, Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami”.

Kesimpulan

Doa sunnah Rasulullah SAW merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon perlindungan dan keselamatan, serta mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan-Nya. Doa-doa sunnah Rasulullah SAW tersebar di berbagai hadits yang ada, sehingga kita bisa mempelajarinya dan mengucapkannya. Doa-doa sunnah Rasulullah SAW sangat penting untuk mengingatkan kita akan kuasa Allah SWT dan pentingnya menjaga hubungan kita dengan-Nya.