Doa Solat Sunat Tahajjud dan Artinya
Doa Solat Sunat Tahajjud dan Artinya

Doa Solat Sunat Tahajjud dan Artinya

Solat sunat Tahajjud adalah salah satu solat sunat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Solat ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selain itu, solat ini juga dapat membantu untuk meningkatkan iman dan ketakwaan.

Solat sunat Tahajjud dapat dilakukan pada malam hari antara waktu Isya dan Subuh. Selain itu, solat sunat ini juga dapat dilakukan setelah waktu selesai Shubuh. Namun, jumlah rakaat yang dibaca dalam solat sunat Tahajjud berbeda-beda, tergantung pada kebiasaan masing-masing.

Doa atau zikir yang dibaca dalam solat sunat Tahajjud juga berbeda-beda. Namun, di antara doa atau zikir yang dapat dibaca dalam solat sunat Tahajjud adalah doa berikut:

Doa Solat Sunat Tahajjud

“Allahumma inni a’udhubika minal-hammi walhazani, wa a’udhubika minal-‘ajzi wal-kasali, wa a’udhubika minal-jubni wal-bukhli, wa a’udhubika min ghalabatid-dayni wa qahri r-rijal”

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari (kelemahan dan) keletihan, aku berlindung kepada-Mu dari (kemalasan dan) kemalangan, aku berlindung kepada-Mu dari (kelemahan dan) kekurangan, aku berlindung kepada-Mu dari (kehancuran dan) kehinaan, aku berlindung kepada-Mu dari kezaliman dan kekerasan.”

Doa ini dapat dibaca sebelum atau sesudah membaca surat Al-Fatihah. Doa ini dapat membantu membangkitkan semangat dan keyakinan untuk beribadah kepada Allah SWT, serta meningkatkan semangat untuk tetap melakukan solat sunat Tahajjud meskipun pada saat-saat yang paling sulit.

Selain doa di atas, ada juga doa lain yang dapat dibaca dalam solat sunat Tahajjud. Doa ini dapat membantu untuk meningkatkan ketaqwaan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah SWT. Doa ini adalah sebagai berikut:

Doa Solat Sunat Tahajjud Kedua

“Allahummaghfirli dhanbi, wa kaffir ‘anni ma’asi, wa ‘aafini fii hayati wa ba’dahu, wa tabarrani ‘alayya adzaaban naari.”

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, hapuskanlah kesalahanku, berilah aku berkah dalam hidupku dan setelahnya, dan jauhkanlah aku dari api neraka.”

Selain membaca doa di atas, orang yang melakukan solat sunat Tahajjud juga disarankan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan cara ini, orang yang melakukan solat sunat Tahajjud akan merasakan manfaat yang luar biasa.

Kesimpulan

Solat sunat Tahajjud merupakan salah satu solat sunat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa yang dibaca dalam solat sunat Tahajjud dapat membantu untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Selain membaca doa, orang yang melakukan solat sunat Tahajjud juga disarankan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar manfaat yang diperoleh lebih besar.