Doa Solat Istikhoroh dan Artinya
Doa Solat Istikhoroh dan Artinya

Doa Solat Istikhoroh dan Artinya

Doa solat istikhoroh merupakan doa yang dilakukan pada saat solat sunat sebelum seseorang berkonsultasi dengan Allah SWT mengenai suatu persoalan yang hendak di kerjakan. Doa ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita agar kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Doa ini sangat bermanfaat dan dapat membantu kita dalam menghadapi berbagai cabang persoalan yang kita hadapi.

Arti Doa Solat Istikhoroh

Doa solat istikhoroh merupakan doa yang ditujukan untuk meminta bantuan dari Allah SWT untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Doa ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah “meminta bantuan dan pertolongan dari Allah SWT”. Doa ini dipercaya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membantu kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik.

Bacaan Doa Solat Istikhoroh

Doa solat istikhoroh yang dibaca pada saat melakukan solat sunat adalah sebagai berikut: “Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, wa astaqdiruka bi qudratika, wa asaluka min fadlika. Fa innaka taqdiru wala aqdiru, wa taalamu wala a’lamu, wa anta allamu l-ghuyub. Allahumma, in kunta ta’lamu anna hadha-l-amra (nama persoalan yang dihadapi) khayrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri, faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi.”

Waktu Membaca Doa Solat Istikhoroh

Doa solat istikhoroh dapat dibaca pada saat melakukan solat sunat sebelum melakukan sesuatu. Menurut hadits, Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca doa solat istikhoroh ketika ingin menentukan sesuatu yang penting, seperti menentukan pilihan untuk menikah, memilih jalan hidup, memilih pekerjaan, ataupun menentukan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi.

Keutamaan Doa Solat Istikhoroh

Doa solat istikhoroh memiliki keutamaan yang luar biasa. Melalui doa ini, kita akan mendapatkan pertolongan Allah SWT dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Selain itu, doa ini juga dipercaya dapat menghilangkan rasa bingung dan putus asa saat menghadapi berbagai persoalan. Doa ini juga dapat memberikan ketenangan dan keberanian bagi orang yang membacanya.

Kiat Membaca Doa Solat Istikhoroh

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari doa solat istikhoroh, ada beberapa kiat yang bisa dilakukan. Pertama, pastikan bahwa kita sudah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan solat sunat. Kedua, usahakan untuk menyebut nama persoalan yang dihadapi pada saat membaca doa solat istikhoroh. Ketiga, pastikan bahwa kita membaca doa dengan penuh keyakinan dan tawadhu’. Dengan melakukan kiat-kiat di atas, kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal dari doa solat istikhoroh.

Do’a Setelah Membaca Doa Solat Istikhoroh

Setelah membaca doa solat istikhoroh, kita dianjurkan untuk membaca doa berikut: “Ya Allah, jika Engkau telah berkehendak untuk menyelesaikan persoalan yang aku hadapi, maka berkehendaklah dan mudahkanlah persoalan tersebut. Jika Engkau telah mengetahui bahwa persoalan tersebut tidak akan diselesaikan, maka jauhkanlah persoalan tersebut dariku dan janganlah Engkau beri petunjuk untuk melakukannya.”

Kesimpulan Doa Solat Istikhoroh dan Artinya

Doa solat istikhoroh merupakan doa yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Doa ini berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah “meminta bantuan dan pertolongan dari Allah SWT”. Doa ini dapat dibaca pada saat melakukan solat sunat sebelum melakukan sesuatu. Dengan membaca doa ini, kita akan mendapatkan pertolongan Allah SWT dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi dan akan terhindar dari persoalan yang tidak bermanfaat.