Doa Setelah Membaca Al Qur’an dan Artinya dalam Bahasa Sunda
Doa Setelah Membaca Al Qur’an dan Artinya dalam Bahasa Sunda

Doa Setelah Membaca Al Qur’an dan Artinya dalam Bahasa Sunda

Membaca Al Qur’an merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Membaca Al Qur’an akan membuat orang merasakan kedamaian, ketenangan, dan keberkahan. Selain itu, membaca Al Qur’an juga dapat membantu orang untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Setelah membaca Al Qur’an, biasanya kita akan meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, setelah membaca Al Qur’an biasanya kita akan berdoa kepada Allah SWT. Doa setelah membaca Al Qur’an juga dapat diucapkan dalam bahasa Sunda. Berikut ini adalah doa setelah membaca Al Qur’an dan artinya dalam bahasa Sunda:

Doa Setelah Membaca Al Qur’an Dalam Bahasa Sunda

1. “Tuhan Allahku, naruhkeun hak ku dina Al Qur’an ieu, hareupeun sagala karuhunan anu ku boga, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.” – “Pangéran Allah Mahaku, kurangkeun hak ku dina Al Qur’an ieu, hareupeun sagala karuhunan anu ku boga, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.”

2. “Tuhan Allahku, usahkeun sagala hal anu luhur dina Al Qur’an ieu, sarta hinaunkeun kamungkinan karuhunan anu luhur.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun sagala hal anu luhur dina Al Qur’an ieu, sarta hinaunkeun kamungkinan karuhunan anu luhur.”

3. “Tuhan Allahku, usahkeun aya ku dina Al Qur’an ieu, sarta kabuka sagala pintu karuhunan anu ku boga.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun aya ku dina Al Qur’an ieu, sarta kabuka sagala pintu karuhunan anu ku boga.”

4. “Tuhan Allahku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.”

5. “Tuhan Allahku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina patalina anu teu diwenangkeun.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina patalina anu teu diwenangkeun.”

6. “Tuhan Allahku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina kesalahan-kesalahan anu teu diwenangkeun.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina kesalahan-kesalahan anu teu diwenangkeun.”

7. “Tuhan Allahku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta hinaunkeun kamungkinan karuhunan anu luhur.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta hinaunkeun kamungkinan karuhunan anu luhur.”

8. “Tuhan Allahku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.”

9. “Tuhan Allahku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta hinaunkeun kamungkinan karuhunan anu luhur.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta hinaunkeun kamungkinan karuhunan anu luhur.”

10. “Tuhan Allahku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.” – “Pangéran Allah Mahaku, usahkeun parabotan ku dina Al Qur’an ieu, sarta jaga aya ku tina hal-hal anu teu diwenangkeun.”

Kesimpulan

Doa setelah membaca Al Qur’an dalam bahasa Sunda adalah cara yang baik untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT atas karunia dan anugerah-Nya. Dengan berdoa, kita bisa mengungkapkan keinginan dan harapan kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah SWT. Jadi, jangan lupa untuk selalu berdoa setelah membaca Al Qur’an.