Doa Sesudah Membaca Talbiyah Beserta Artinya
Doa Sesudah Membaca Talbiyah Beserta Artinya

Doa Sesudah Membaca Talbiyah Beserta Artinya

Talbiyah adalah doa yang biasa dibaca oleh jamaah haji dan umrah saat berada di Mina sebagai tanda mengikrarkan niat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Doa talbiyah disebut juga dengan tahlil yang artinya “aku ada di sini”. Doa talbiyah dibaca pada saat setiap masuk waktu ibadah haji atau umrah dan waktu ihram yang artinya awal masuk ke dalam ibadah haji dan umrah. Doa talbiyah juga dibaca ketika melintasi Miqat dan saat melihat Ka’bah.

Doa talbiyah adalah doa yang dibaca oleh jamaah haji dan umrah untuk mengikrarkan niat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Doa talbiyah diucapkan oleh jamaah haji dan umrah dengan lafadz yang panjang dan dibaca sebanyak-banyaknya, karena setiap kali mengucapkannya jamaah haji dan umrah memperoleh pahala.

Doa talbiyah yang biasa dibaca oleh jamaah haji dan umrah adalah sebagai berikut: “Labbaik Allahumma labbaik, labbaik laa shareeka laka labbaik. Innal hamda wanni’mata laka walmulk, laa shareeka lak”. Artinya: “Aku datang kepada-Mu ya Allah, aku datang, aku datang, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang. Sesungguhnya segala puji hanya milik-Mu, nikmat dan kerajaan hanya milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu”.

Setelah membaca doa talbiyah jamaah haji dan umrah biasanya akan melanjutkan dengan membaca doa sesudah membaca talbiyah. Doa sesudah membaca talbiyah ini biasanya memuat doa minta perlindungan, rezeki, keselamatan, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa doa sesudah membaca talbiyah yang bisa dibaca oleh jamaah haji dan umrah:

1. Doa Minta Perlindungan

“Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala kejahatan dan kemaksiatan. Aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala sesuatu yang membuatku bersedih”.

2. Doa Minta Kebahagiaan

“Ya Allah, aku memohon kebahagiaan dan kesuksesan dalam segala hal. Aku berharap Engkau melimpahkan kebahagiaan dan kesuksesan kepadaku”.

3. Doa Minta Rezeki

“Ya Allah, aku memohon rizki yang halal, baik, dan berkah dari-Mu. Aku memohon rizki yang bisa membantu aku menjalankan ibadah-Mu dengan ikhlas”.

4. Doa Minta Kebaikan

“Ya Allah, aku memohon Engkau melimpahkan kebaikan dan karunia kepadaku. Aku memohon Engkau mengijinkanku memperoleh kebaikan dunia dan akhirat”.

5. Doa Minta Keselamatan

“Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Aku memohon Engkau melindungiku dari segala kejahatan”.

6. Doa Minta Kebahagiaan

“Ya Allah, aku berharap Engkau melimpahkan kebahagiaan kepadaku. Aku memohon Engkau memudahkan segala urusanku”.

7. Doa Minta Hidayah

“Ya Allah, aku memohon hidayah dan petunjuk-Mu. Aku berharap Engkau menunjukkan jalan yang baik kepadaku”.

8. Doa Minta Kecukupan

“Ya Allah, aku memohon Engkau melimpahkan kecukupan dan kesejahteraan kepadaku. Aku berharap Engkau menyediakan rizki yang halal bagiku”.

9. Doa Minta Kebahagiaan

“Ya Allah, aku memohon Engkau melimpahkan kebahagiaan kepadaku. Aku berharap Engkau mengampuni segala dosa-dosa yang telah aku lakukan”.

10. Doa Minta Kebahagiaan

“Ya Allah, aku memohon Engkau melimpahkan kebahagiaan kepadaku. Aku berharap Engkau memudahkan segala urusanku dan memberikan kemudahan kepadaku”.

Kesimpulan

Doa talbiyah adalah doa yang biasa dibaca oleh jamaah haji dan umrah saat berada di Mina sebagai tanda mengikrarkan niat melaksanakan ibadah haji atau umrah. Setelah membaca doa talbiyah, jamaah haji dan umrah biasanya akan melanjutkan dengan membaca doa sesudah membaca talbiyah. Doa sesudah membaca talbiyah ini biasanya memuat doa minta perlindungan, rezeki, keselamatan, dan lain sebagainya. Dengan membaca doa ini, jamaah haji dan umrah bisa mendapatkan pahala dan petunjuk dari Allah SWT.