Doa Selepas Azan dan Artinya
Doa Selepas Azan dan Artinya

Doa Selepas Azan dan Artinya

Adzan adalah salah satu dari lima waktu shalat yang diwajibkan umat Islam. Setelah adzan, para jamaah shalat diperintahkan untuk membaca doa selepas adzan. Doa selepas adzan merupakan doa yang dibaca saat seseorang berdiri untuk melakukan shalat. Doa ini memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh umat Islam.

Doa selepas adzan berisi kalimat yang memohon perlindungan kepada Allah dan memohon pertolongan dan hidayah-Nya. Doa ini juga berisi kalimat yang mengucapkan selamat datang kepada para malaikat dan mereka yang beriman. Doa ini merupakan doa yang dibaca oleh para jamaah shalat setelah adzan.

Bacaan Doa Selepas Adzan dan Artinya

Doa selepas adzan adalah doa yang dibaca oleh para jamaah shalat setelah adzan. Doa ini berisi kalimat yang memohon perlindungan kepada Allah dan memohon pertolongan dan hidayah-Nya. Berikut ini adalah bacaan doa selepas adzan dan artinya.

Allahumma Rabbanaa laka-l-hamdu, anta khaalideena an-n’naar. Innaka ‘ala kulli syai-in qadeer.

Artinya: “Ya Allah, Tuhan kami, kepada Engkau lah segala puji. Engkaulah yang memberi keamanan dari api neraka. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Allahumma antee Rabbus-samaawaatti wa rabbul-ardhi wa maaliki yawmil-qiyaamati, a’uudzu bika min syarri ma shana’u, wa syarri ma qadhaa-u, wa syarri maa ‘adhaa-u, wa syarri maa ‘adhaa-u, wa syarri maa ba’adaa.

Artinya: “Ya Allah, Engkaulah Tuhan langit dan bumi dan Raja hari kiamat. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang aku lakukan, kejahatan yang aku lakukan, kejahatan yang aku lakukan, kejahatan yang aku lakukan dan kejahatan yang aku lakukan setelahnya.”

Allahumma innee as’aluka bi-’izzatika wa qudratika an yutimma ni’mataika ‘alaa maa a’tayta wa ‘alaa maa tawaffayta minnee, wa ‘alaa maa yubayyinul-kitaabu li qawmin yattaqoon.

Artinya: “Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu agar Engkau menyempurnakan nikmat-Mu kepadaku atas apa yang Engkau berikan kepadaku dan atas apa yang Engkau ambil dariku, dan atas apa yang Engkau jelaskan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa.”

Allahumma aqdhi ‘annaa haadzaa wa ‘alaa jami’i ahlihim wa ‘alaa jami’i a’immatihim wa ‘alaa jami’i ulamaa-ihim.

Artinya: “Ya Allah, pastikanlah kami (membaca doa ini) dan semua orang yang berada di sini dan semua kepala agama dan semua ulama yang berbicara tentang agama.”

Fadhilah Doa Selepas Adzan

Doa selepas adzan memiliki banyak fadhilah yang akan diperoleh oleh orang yang membacanya. Berikut adalah beberapa fadhilah doa selepas adzan:

Pertama, orang yang membaca doa ini akan mendapatkan pahala yang besar. Doa ini telah diwahyukan oleh Allah dan dibaca oleh para jamaah shalat setelah adzan. Dengan membaca doa ini, orang akan mendapatkan pahala berlipat ganda untuk setiap kalimat yang dibacanya.

Kedua, melalui doa ini orang dapat meminta perlindungan kepada Allah dan memohon pertolongan dan hidayah-Nya. Doa ini juga berisi kalimat yang mengucapkan selamat datang kepada para malaikat dan mereka yang beriman. Dengan membaca doa ini, orang dapat berharap untuk mendapatkan perlindungan, pertolongan dan hidayah dari Allah.

Ketiga, doa ini juga berisi kalimat yang berisi permohonan kepada Allah agar diberikan kepada orang yang beriman semua nikmat-Nya yang Engkau berikan dan yang Engkau ambil dari mereka, serta semua yang Engkau jelaskan dalam Al-Quran kepada orang-orang yang bertakwa.

Kesimpulan

Doa selepas adzan merupakan doa yang dibaca oleh para jamaah shalat setelah adzan. Doa ini berisi kalimat yang memohon perlindungan kepada Allah dan memohon pertolongan dan hidayah-Nya. Doa ini juga berisi kalimat yang mengucapkan selamat datang kepada para malaikat dan mereka yang beriman. Doa ini memiliki fadhilah yang besar bagi orang yang membacanya, seperti mendapatkan pahala yang besar, meminta perlindungan kepada Allah, dan memohon semua nikmat-Nya. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk memahami arti doa ini dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh.

Kesimpulan

Doa selepas adzan merupakan doa yang sangat penting dan harus dipahami oleh umat Islam. Doa ini berisi kalimat yang memohon perlindungan kepada Allah dan memohon pertolongan dan hidayah-Nya. Doa ini juga berisi kalimat yang mengucapkan selamat datang kepada para malaikat dan mereka yang beriman. Doa ini memiliki fadhilah yang besar bagi orang yang membacanya, seperti mendapatkan pahala yang besar, meminta perlindungan kepada Allah, dan memohon semua nikmat-Nya.