Doa Pergi ke Masjid dan Artinya
Doa Pergi ke Masjid dan Artinya

Doa Pergi ke Masjid dan Artinya

Keutamaan beribadah di masjid telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadits, tak terhitung jumlahnya. Dalam Islam, masjid adalah tempat yang amat dicintai oleh Allah. Karena itu, orang-orang beriman menyambut hari Jumat dengan penuh suka cita. Setiap kali berangkat ke masjid, pasti dianjurkan untuk mengucapkan doa. Selain dapat menjaga diri dari gangguan syaitan, doa ini juga memberikan kepada kita pahala.

Doa pergi ke masjid dapat dibaca sebelum berangkat dan setelah sampai di masjid. Jika kita berangkat ke masjid dengan tujuan tertentu, seperti mengikuti kelas tafsir, belajar ilmu, atau berdiskusi tentang agama, maka kita juga dianjurkan untuk membaca doa tertentu. Berikut ini adalah beberapa doa yang dapat kita baca ketika berangkat ke masjid:

Doa Pergi ke Masjid

Doa berikut ini dianjurkan untuk dibaca sebelum berangkat ke masjid, untuk memohon petunjuk dan kebaikan dari Allah. Doa ini dapat dibaca oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Berikut doanya:

“Allahumma inni as’aluka fi kulli ma’iyyatin fardhah wa bi niyyatil ihsaani wa bi haqqil khayri wa bi manzilatin mustaqimah, fa innaka taqdi walaa tuwil, wa innaka antal aliyyul azeem”

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan dalam segala persoalan, dengan niat yang baik, dengan hak yang benar, dan dengan tujuan yang lurus. Sesungguhnya Engkau Maha Menetapkan dan tidak ada yang dapat menolaknya. Sesungguhnya Engkau Maha Tinggi lagi Maha Agung”.

Doa Setelah Masuk Masjid

Selain doa di atas, kita juga dianjurkan untuk membaca doa setelah sampai di masjid, yaitu doa berikut ini:

“Allahumma innii a’udzu bika minal khatai wal khubuthi wa a’udzu bika minal jubni wal bukhli wa a’udzu bika min ghalabatidh dhunubi wa qahri rojii”

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesalahan dan keburukan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kemalangan, dan aku berlindung kepada-Mu dari kalah oleh dosa dan kekerasan dalam hati”.

Doa Berdiskusi di Masjid

Jika kita berangkat ke masjid untuk diskusi tentang agama, maka kita dianjurkan untuk membaca doa berikut ini:

“Allahumma innii as’aluka min fadhli wa rahmatika wa maghfiratika wa hululil amani wa hafizan min akhthii wa hafizan min aqibatii”

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu keutamaan, rahmat, ampunan, perlindungan, dan perlindungan dari segala kebaikan dan perlindungan dari segala akibat”.

Doa Setelah Berdiskusi di Masjid

Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membaca doa ketika kita sudah selesai berdiskusi di masjid, yaitu doa berikut ini:

“Allahumma inii as’aluka bi haqqi maqoolii wa afdhalii ma’moolii wa bi haqqi masyi’ii wa afdhalii masyi’ii wa bi haqqi masyi’ii wa afdhalii masyi’ii wa bi haqqi masyi’ii wa afdhalii masyi’ii wa bi haqqi nafsi wa afdhalii nafsi”

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan hak kata-kata yang baik, keutamaan yang dilakukan, hak tindakan yang baik, keutamaan tindakan yang baik, hak tingkah laku yang baik, keutamaan tingkah laku yang baik, hak diriku, dan keutamaan diriku”.

Doa Sebelum Pulang dari Masjid

Ketika kita sudah selesai beribadah di masjid, kita juga dianjurkan untuk membaca doa berikut ini sebelum pulang:

“Allahumma innii as’aluka thoyyibatan wa thoyyiban wa khayran wa khayran wa hasanan wa hasanan wa ‘afiyatan wa ‘afiyatan”

Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu yang baik dan yang lebih baik, yang baik dan yang lebih baik, yang baik dan yang lebih baik, kesehatan dan kesehatan yang lebih baik”.

Doa Ketika Meninggalkan Masjid

Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membaca doa berikut ini ketika kita meninggalkan masjid:

“Allahumma inii a’udzu bika minal khubuthi wa munkarati wa min ghammi wa lakhati wa min kulli da’in adha”

Artinya: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan dan perbuatan buruk, dari kesedihan dan kekecewaan, dan dari segala cobaan”.

Kesimpulan

Doa pergi ke masjid dan artinya memiliki tujuan untuk memohon petunjuk dan kebaikan dari Allah ketika berangkat ke masjid. Perlu diingat, doa ini dapat dibaca oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk membaca doa tertentu ketika kita berangkat ke masjid dengan tujuan tertentu, seperti mengikuti kelas tafsir, belajar ilmu, atau diskusi tentang agama. Dengan berdoa, kita dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam beribadah dan ber