Doa Pakai Baju dan Artinya
Doa Pakai Baju dan Artinya

Doa Pakai Baju dan Artinya

Doa pakai baju atau doa pakaian adalah salah satu doa yang dibaca setiap kali kita memakai pakaian. Doa ini diambil dari hadist Nabi, dan memiliki arti yang sangat luas. Doa ini terkadang diulang-ulang, sebagai bentuk peringatan bagi kita agar selalu berdzikir dan berdoa kepada Allah Swt. Doa pakai baju adalah salah satu cara untuk memohon kepada Allah agar kita selalu diberi keselamatan dan berkat-Nya.

Doa pakai baju juga berfungsi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Swt. Dengan doa ini, kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan-Nya kepada kita, yaitu pakaian yang melindungi kita dari berbagai cuaca. Selain itu, doa ini juga merupakan bentuk penghormatan dan pengakuan kita kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita.

Doa Pakai Baju Yang Paling Umum

Doa pakai baju yang paling umum adalah doa berikut: “Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi Rabbil Aalamiin, wa rosuluhu wa kulluhu alaihim ajma’in. Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illaahu wallaahu akbar, Allaahu akbar wa lillaahi hamd.” Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kepada rasul-Nya dan kepada semua yang telah ditugaskan oleh-Nya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan kepada Allah segala puji.”

Ini adalah doa yang sering digunakan oleh banyak orang ketika mereka memakai pakaian. Doa ini sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat dalam. Dengan doa ini, kita mengingatkan diri kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar, dan segala karunia yang Kami miliki adalah berkat rahmat-Nya.

Doa Pakai Baju Lainnya

Selain doa pakai baju di atas, ada juga doa berikut: “Bismillahirahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin, wa rosuluhu wa kulluhu alaihim ajma’in. Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illaahu wallaahu akbar, Allaahu akbar wa lillaahi hamd. Subhaanallahi wa bihamdihi, Subhaanallahil aziim.” Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kepada rasul-Nya dan kepada semua yang telah ditugaskan oleh-Nya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan kepada Allah segala puji. Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya, Maha Suci Allah yang Maha Agung.”

Doa ini juga digunakan oleh orang yang berpakaian. Doa ini sangat baik untuk kita baca setiap kali kita memakai pakaian. Dengan doa ini, kita menyatakan rasa syukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita, dan juga menyatakan pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Besar.

Doa Pakai Baju Agar Diberi Keberkahan

Doa berikut juga sering digunakan oleh orang yang berpakaian: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin, wa rosuluhu wa kulluhu alaihim ajma’in. Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illaahu wallaahu akbar, Allaahu akbar wa lillaahi hamd. Allahumma innii as’aluka min fadhlikal barr wa rizqikal bahr.” Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kepada rasul-Nya dan kepada semua yang telah ditugaskan oleh-Nya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan kepada Allah segala puji. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu karunia-Mu yang luas dan rezeki-Mu yang melimpah.”

Doa ini berfungsi untuk memohon kepada Allah agar segala sesuatu yang kita lakukan diberkati dengan kebaikan dan keberkahan. Dengan doa ini, kita berharap agar Allah memberikan kita rezeki yang melimpah serta berbagai macam karunia lainnya.

Doa Pakai Baju Agar Dibersihkan Dari Dosa

Ada juga doa berikut yang sering digunakan oleh orang yang berpakaian: “Bismillahirrahmaanirrahiim. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin, wa rosuluhu wa kulluhu alaihim ajma’in. Allaahu akbar, Allaahu akbar, laa ilaaha illaahu wallaahu akbar, Allaahu akbar wa lillaahi hamd. Allahumma ajirni minan naar wa jahannama, wa a’udzu bika minal khooshi wa fitnah.” Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan kepada rasul-Nya dan kepada semua yang telah ditugaskan oleh-Nya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dan kepada Allah segala puji. Ya Allah, peliharalah aku dari api neraka dan jahannam, dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan dan fitnah.”

Doa ini berfungsi untuk memohon kepada Allah agar kita dibersihkan dari segala dosa, dan diberi perlindungan dari segala fitnah dan cobaan. Dengan doa ini, kita mengingatkan diri kita bah