Doa Mandi Hadas Besar beserta Artinya
Doa Mandi Hadas Besar beserta Artinya

Doa Mandi Hadas Besar beserta Artinya

Doa mandi hadas besar merupakan salah satu doa yang sering dibaca ketika sedang melakukan mandi hadas. Doa mandi hadas besar bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT agar kita selamat dari segala gangguan setan dan jin. Doa ini juga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT.

Doa mandi hadas besar ini adalah sebagai berikut:

Doa Mandi Hadas Besar

“Bismillaahir Rahmaanir Raheem, innii a’uudzu billaahi minash shaytaanir rajeem, bismillaahi, awwalu wa akhiru, wa zhahabu wa baarik lii fi kulli zhayyin wa rifqin wa ‘adlin, wa ‘azhama nafsii bi hamdi rabbii wa taqabbala minhu”.

Artinya

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, dari permulaan hingga akhir, dan dengan cahaya dan berkatNya aku berlindung dalam segala hal, dan dengan belas kasih dan keadilanNya. Aku menghormati jiwaku dengan puji-pujian kepada Tuhanku dan aku menerimanya”.

Doa mandi hadas besar ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, doa mandi hadas besar juga termasuk salah satu doa yang sangat penting untuk dilakukan. Doa ini sangat bermanfaat bagi umat manusia sebagai bentuk perlindungan dari setan dan jin yang berbuat jahat. Oleh karena itu, doa ini harus dibaca setiap kali kita melakukan mandi hadas.

Adapun tata cara mandi hadas yang benar dan sesuai sunnah adalah sebagai berikut:

  • Bersuci dengan cara mandi
  • Membaca doa mandi hadas besar
  • Membasuh kepala dan wajah tiga kali
  • Membasuh anggota tubuh satu per satu
  • Membasuh bagian belakang kepala dan telinga
  • Memasukkan air ke dalam hidung tiga kali
  • Membasuh anggota tubuh kedua kali

Setelah melakukan tata cara mandi hadas yang benar dan sesuai sunnah, maka kita harus mengakhiri mandi hadas dengan membaca doa mandi hadas besar. Doa mandi hadas besar ini dibaca sebanyak tiga kali dan diakhiri dengan doa salam.

Doa Salam

“Alhamdulillaahi Rabbil Alameen, wa salaatu wa salaamu ‘alaa asrafil anbiyaa’i wa mursaliinaa, wa ‘alaa aalihi wa sahbihi wa sallam”.

Kesimpulan

Doa mandi hadas besar merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini sangat penting untuk dilakukan setiap kali kita melakukan mandi hadas sebagai bentuk perlindungan dari gangguan setan dan jin. Selain itu, doa mandi hadas besar juga dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dengan demikian, doa mandi hadas besar sangat penting untuk kita amalkan setiap hari.