Doa Ketika Berbuka Puasa Beserta Artinya
Doa Ketika Berbuka Puasa Beserta Artinya

Doa Ketika Berbuka Puasa Beserta Artinya

Ketika berbuka puasa, seorang muslim diwajibkan untuk berdoa. Doa ini bertujuan untuk mengharapkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Doa ketika berbuka puasa yang disunnahkan juga memiliki arti yang mendalam. Berikut adalah beberapa doa ketika berbuka puasa beserta artinya.

Doa Ketika Berbuka Puasa dan Artinya

Pertama, doa yang disunnahkan ketika berbuka puasa adalah doa ini: “Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa alaika tawakkaltu wa ‘ala rizqika aftartu”. Yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa untukmu dan aku beriman kepada-Mu dan hanya kepada-Mu aku bertawakal dan aku membuka puasa dengan rezeki-Mu”.

Kedua, ada doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika berbuka puasa: “Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘annee”, yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Lidahdan Maha Menyukai Pengampunan, maka ampunilah aku”.

Ketiga, ada juga doa ketika berbuka puasa yang boleh dibaca: “Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu”. Yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa untuk-Mu dan aku beriman kepada-Mu dan hanya kepada-Mu aku bertawakal dan aku membuka puasa dengan rezeki-Mu”.

Keempat, ada juga doa berbuka puasa yang dianjurkan untuk dibaca: “Allahumma inni asaluka ‘ilman naafi’an wa rizqon waasi’an wa shifa’an min kulli daa’in”. Yang artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit”.

Kelima, doa berbuka puasa yang boleh dibaca adalah: “Allahumma inni asaluka khayran maa nazzala wa khayran maa yurza wa khayran maa yu’allimu bihi wa khayran maa yu’allimuhu bihi”. Yang artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang telah Engkau turunkan, kebaikan yang akan datang, kebaikan yang Engkau ajarkan dan kebaikan yang diajarkan kepada orang lain”.

Keenam, doa ketika berbuka puasa yang boleh dibaca adalah: “Allahumma inni asaluka qalbi saleeman wa lisaanan wa yaasi’an wa qabli an yu’akhidzani bihi ‘adhaaban”. Yang artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu hati yang tenteram, lidah yang benar, kemampuan dan perlindungan dari segala bentuk hukuman yang Engkau ciptakan”.

Ketujuh, ada doa berbuka puasa yang dianjurkan untuk dibaca: “Allahumma inni asaluka ‘ilman naafi’an wa rizqon waasi’an wa shifa’an min kulli daa’in”. Yang artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit”.

Kedelapan, ada juga doa berbuka puasa yang dianjurkan untuk dibaca: “Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa laa yaghfirudh dhunooba illaa anta”. Yang artinya: “Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat dosa yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau”.

Kesembilan, doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika berbuka puasa adalah: “Allahummaghfir li dhanbi wa kaffir ‘anni ‘amalan”. Yang artinya: “Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan jauhkanlah aku dari segala perbuatan buruk”.

Kesepuluh, ada juga doa ketika berbuka puasa yang disunnahkan untuk dibaca: “Allahumma inni asaluka ‘ilman naafi’an wa rizqon waasi’an wa shifa’an min kulli daa’in”. Yang artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala penyakit”.

Kesimpulan

Doa ketika berbuka puasa yang disunnahkan memiliki arti yang mendalam. Doa ini bertujuan untuk mengharapkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Selain itu, doa ini juga bisa membawa kita kepada kebaikan dan kesuksesan. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengucapkan doa ketika berbuka puasa agar kita dapat merasakan berkah dari Allah SWT.