Doa Keluar Rumah Arab dan Artinya
Doa Keluar Rumah Arab dan Artinya

Doa Keluar Rumah Arab dan Artinya

Doa keluar rumah adalah suatu cara untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan selama seseorang berada di luar rumah. Doa keluar rumah banyak dituturkan oleh orang Arab sejak lama dan terkenal di kalangan mereka. Doa ini biasanya diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, agar mereka selalu berdoa ketika keluar rumah. Doa ini juga sering diucapkan oleh orang-orang di masjid untuk meminta perlindungan dari Allah sebelum keluar rumah. Berikut ini adalah beberapa doa yang biasa dituturkan oleh orang Arab jika keluar rumah dan artinya.

Doa Keluar Rumah Arab yang Paling Populer

Doa yang paling populer dan banyak dituturkan oleh orang Arab ketika keluar rumah adalah ” Bismillah, Allahumma Inii As’aluka Khaira Maa Fissamaawaati Wal Ardhi Wa Maa Fil Arwaahi Wa Maa Fil Akhirati Wa Maa Anta A’lamu Bihi Minnee”. Artinya adalah: “Dengan nama Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan dalam alam semesta, bumi dan dalam yang gaib dan dalam akhirat dan yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku”.

Doa Keluar Rumah Arab yang Lainnya

Selain doa di atas, ada juga beberapa doa lainnya yang banyak dituturkan oleh orang Arab ketika mereka keluar rumah. Doa ini adalah: “Allahumma innii a’oodhu bika minal khubuthi wal khabaa-ith”. Artinya adalah: “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan dan keburukan”. Ada juga doa “Allahumma innii a’oodhu bika minal jubuthi wal bukhalaa’i wa bika an yad-haru maqshiyyati”. Artinya adalah: “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kemalangan dan aku memohon kepada-Mu untuk mengatur segala urusanku”.

Doa Keluar Rumah Arab yang Bisa Digunakan untuk Orang Lain

Selain doa-doa di atas, ada juga beberapa doa untuk orang lain yang bisa digunakan oleh orang Arab ketika keluar rumah. Doa ini adalah: “Allahumma innii a’oodhu bika minal bukhalaa-i wal khubuthi wa a’oodhu bika minannar”. Artinya adalah: “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kemalangan dan kejahatan dan aku berlindung kepada-Mu dari api neraka”. Doa ini biasanya disebutkan ketika seseorang berdoa untuk orang lain. Dengan berdoa seperti ini, orang Arab berharap agar orang lain diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah SWT.

Doa Keluar Rumah Arab yang Bisa Digunakan untuk Berbagai Tujuan

Selain doa-doa yang disebutkan di atas, orang Arab juga memiliki beberapa doa lainnya yang bisa digunakan ketika keluar rumah. Doa-doa ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti memohon perlindungan dari Allah SWT, mengharapkan keberuntungan, dan mengharapkan kebaikan dalam hidup. Doa yang umum digunakan adalah “Allahumma innii a’oodhu bika minal bukhalaa’i wal khubuthi wa a’oodhu bika minannar wa minal qabr”. Artinya adalah: “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kemalangan dan kejahatan, aku berlindung kepada-Mu dari api neraka dan dari kubur”.

Doa Keluar Rumah Arab yang Bisa Digunakan untuk Memohon Kebaikan

Doa yang bisa digunakan untuk memohon kebaikan adalah “Allahumma innii a’oodhu bika minal bukhalaa’i wal khubuthi wa a’oodhu bika minal jubuthi wal bukhalaa’i wa bika an yadharu maqshiyyati”. Artinya adalah: “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kemalangan dan kejahatan, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kemalangan dan aku memohon kepada-Mu untuk mengatur segala urusanku”. Doa ini biasanya digunakan untuk memohon kebaikan dalam hidup, supaya kita dapat mencapai tujuan kita dengan mudah.

Doa Keluar Rumah Arab yang Bisa Digunakan untuk Mengharapkan Kebahagiaan

Doa yang bisa digunakan untuk mengharapkan kebahagiaan adalah “Allahumma innii a’oodhu bika minal bukhalaa’i wal khubuthi wa a’oodhu bika minal bukhalaa’i wa a’oodhu bika minal jubuthi wal bukhalaa’i wa bika an yadharu maqshiyyati wa la yadharu maqshiyyati wa a’oodhu bika minal ghamm wa a’oodhu bika minal qabr”. Artinya adalah: “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kemalangan dan kejahatan, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kemalangan dan aku memohon kepada-Mu untuk mengatur segala urusanku dan tidak mengatur segala urusanku, aku berlindung kepada-Mu dari kesedihan dan aku berlindung kepada-Mu dari kubur”. Doa ini biasanya digunakan untuk memohon kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain.

Kesimpulan

Doa keluar rumah adalah suatu cara untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan selama seseorang berada di luar rumah. Doa keluar rumah banyak dituturkan oleh orang Arab sejak lama dan terkenal di kalangan mereka. Ada beberapa doa yang biasa dituturkan oleh orang Arab ketika keluar rumah, seperti doa untuk memohon perlindungan, kebaikan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Dengan berdoa seperti ini, orang Arab berharap agar orang lain diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah SWT.