Doa Keluar Masuk Rumah dan Artinya
Doa Keluar Masuk Rumah dan Artinya

Doa Keluar Masuk Rumah dan Artinya

Doa keluar masuk rumah adalah doa yang biasanya dibaca ketika seseorang masuk atau keluar rumah. Doa ini merupakan salah satu bentuk ibadah yang bisa dibaca oleh seluruh umat muslim. Artinya, doa keluar masuk rumah merupakan sebuah bentuk ibadah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beriman. Doa ini dapat menjadi penjaga kita dari setiap keburukan dan gangguan jin serta syaitan.

Doa keluar masuk rumah biasanya dibaca ketika seseorang masuk atau keluar rumah. Doa ini berisi permohonan agar Allah SWT melindungi kita dari segala gangguan jin dan syaitan. Kebanyakan orang biasanya akan mengucapkan doa ini dengan suara keras agar setiap yang ada di rumah dapat mendengarnya. Doa ini juga biasanya dibaca ketika seseorang masuk atau keluar tempat ibadah, seperti masjid atau mushola.

Doa keluar masuk rumah biasanya berisi permohonan agar Allah SWT melindungi kita dari segala gangguan jin dan syaitan. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT melimpahkan rahmat dan kesejahteraan untuk penghuni rumah. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT menjaga kita dari segala bentuk kejahatan dan keburukan.

Doa keluar masuk rumah juga biasanya berisi permohonan agar Allah SWT menyertai kita di segala tempat, dan agar kita tidak mengalami masalah apapun di perjalanan. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT melindungi kita dari segala bentuk bencana dan musibah yang mungkin saja akan terjadi. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT memberikan kita keberkahan dan keberuntungan di setiap tempat yang kita tuju.

Doa keluar masuk rumah juga berisi permohonan agar Allah SWT memberikan kita kebaikan dan kemakmuran di setiap tempat yang kita tuju. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT menjaga kita dari segala bentuk kejahatan dan keburukan yang mungkin saja akan terjadi. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT memberikan kita keamanan dan ketenangan di segala tempat yang kita tuju.

Doa keluar masuk rumah juga berisi permohonan agar Allah SWT menjaga kita dari segala bentuk bahaya dan ancaman yang mungkin saja akan terjadi. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT melimpahkan kebaikan dan kemuliaan untuk kita di setiap tempat yang kita tuju. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT memberikan kita kekuatan, keberanian, dan ketabahan di segala tempat yang kita tuju.

Doa keluar masuk rumah juga berisi permohonan agar Allah SWT memberikan kita kekuatan, kemampuan, dan kebijaksanaan di segala tempat yang kita tuju. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT melindungi kita dari segala bentuk kejahatan dan keburukan yang mungkin saja akan terjadi. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT melimpahkan kebaikan dan kemuliaan bagi kita di setiap tempat yang kita tuju.

Doa keluar masuk rumah juga berisi permohonan agar Allah SWT memberikan kita keberkahan dan keselamatan di segala tempat yang kita tuju. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya untuk kita di setiap tempat yang kita tuju. Doa ini juga berisi permohonan agar Allah SWT memberikan kita ketenangan dan kesabaran di segala tempat yang kita tuju.

Arti Doa Keluar Masuk Rumah

Doa keluar masuk rumah memiliki arti yang sangat mendalam. Doa ini bermaksud untuk memohon perlindungan dan berkat dari Allah SWT. Doa ini bermaksud untuk memohon perlindungan dari segala gangguan jin dan syaitan. Doa ini juga bermaksud untuk memohon kesejahteraan, kebaikan, dan kemuliaan di setiap tempat yang kita tuju. Doa ini juga bermaksud untuk memohon perlindungan dari segala bentuk bahaya dan ancaman yang mungkin saja akan terjadi.

Doa Keluar Masuk Rumah yang Paling Umum

Doa keluar masuk rumah yang paling umum dan paling sering dibaca adalah doa berikut: “Bismillah, Allahumma inniy as-aluka an taj’alal-huda wa an tuhyiyal-amana wa an taj’alal-hilmata wa afdhalal-kholqiy wa an taj’alal-‘afwa wa an taj’alar-rahma wa an taj’alal-hayya wa al-qayyuma wa an taj’alal-‘azima wa an taj’alal-mana wa an taj’alal-khaira wa an taj’alal-jannata wa an taj’alal-mawta wa an taj’alal-mala’ika wa an taj’alal-hudaa wa al-amana wa an taj’alal-salama wa an taj’alar-ruhama wa an taj’alal-fadhlal-‘afiyya wa an taj’alal-‘izzatal-qayyima wa al-hayyiyya.”

Artinya: “Dengan nama Allah, ya Allah, aku mohon agar Engkau menjadikan hidayah dan memelihara aman, menjadikan hilmata dan meningkatkan kebajikan, menjadikan ‘afwa dan menjadikan rahmat, menjadikan hayat dan qayyum, menjadikan ‘azim, menjadikan manfaat, menjadikan kebaikan, menjadikan surga, menjadikan kematian, menjadikan para malaikat, menjadikan hidayah dan aman, menjadikan ketenangan, menjadikan rahmat, menjadikan kelembutan, menjadikan kekuatan, menjadikan kekal, menjadikan hayat.”

Pentingnya Membaca Doa Keluar Masuk Rumah

Membaca doa keluar masuk rumah adalah hal yang sangat penting. Doa ini bisa membantu kita untuk merasa aman dan terlindungi dari setiap gangguan jin dan syaitan. Doa ini juga bisa memb