Doa Keluar dan Masuk Masjid beserta Artinya
Doa Keluar dan Masuk Masjid beserta Artinya

Doa Keluar dan Masuk Masjid beserta Artinya

Masjid adalah tempat yang sangat istimewa dalam Islam. Di dalam masjid, kita diminta untuk menjaga kesucian, menjaga kesejukan, dan berdoa kepada Allah. Hal ini disebabkan karena masjid adalah tempat dimana kita menyembah Allah, memohon ampunan-Nya, dan mengajak orang lain untuk bersama menunaikan ibadah. Oleh karena itu, ada beberapa doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika masuk dan keluar masjid. Berikut ini adalah doa keluar dan masuk Masjid beserta artinya.

Doa Masuk Masjid

Doa masuk masjid berisi ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sebelum melangkah masuk ke dalam masjid. Doa ini dibaca dengan niat memasuki masjid untuk beribadah kepada Allah. Berikut ini adalah doa masuk masjid beserta artinya:

“Allahummaftahli abwaba rahmatik.” (Ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu untukku).

Artinya: Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat-Mu untukku. Dengan membaca doa ini, kita berharap agar Allah memberikan keberkahan dan kesuksesan dalam menjalankan ibadah di dalam masjid.

Doa Keluar Masjid

Doa keluar masjid berisi permohonan perlindungan dan keselamatan kepada Allah. Doa ini juga dibaca dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Berikut ini adalah doa keluar masjid beserta artinya:

“Allahumma inni a’udzu bika minal khubuthi wal khaba-ith.” (Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari segala kejahatan dan keburukan).

Artinya: Ya Allah, aku memohon perlindungan-Mu dari segala kejahatan dan keburukan. Dengan membaca doa ini, kita berharap agar Allah memberikan perlindungan dan keselamatan selama berada di luar masjid.

Keperluan Membaca Doa Masuk dan Keluar Masjid

Membaca doa ketika masuk dan keluar masjid adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini bertujuan untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah, serta untuk menghormati dan menghargai masjid sebagai tempat dimana kita menunaikan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin menunaikan ibadah dengan hati yang ikhlas dan penuh syukur, maka sangat disarankan untuk membaca doa masuk dan keluar masjid setiap kali akan beribadah di dalam masjid.

Peringatan ketika Masuk dan Keluar Masjid

Selain membaca doa, kita juga disarankan untuk mengikuti peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk dan keluar masjid. Peringatan ini bertujuan untuk menjaga kesucian masjid dan menjaga kesejukan di dalamnya. Berikut ini adalah beberapa peringatan Nabi ketika masuk dan keluar masjid:

1. Ketika masuk masjid, jangan bersiul, berkata kotor, dan berbicara keras.

2. Ketika masuk masjid, berjalan dengan tenang dan berpakaian yang sopan.

3. Ketika keluar masjid, jangan berlari dan berbicara keras.

4. Ketika keluar masjid, jangan membicarakan hal-hal yang tidak baik.

Kesimpulan

Doa masuk dan keluar masjid adalah salah satu cara untuk menghormati dan menghargai masjid sebagai tempat dimana kita menunaikan ibadah kepada Allah. Doa ini juga bertujuan untuk meminta perlindungan dan keselamatan kepada Allah. Selain itu, kita juga disarankan untuk mengikuti peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika masuk dan keluar masjid. Dengan demikian, kita dapat menjaga kesucian dan kesejukan di dalam masjid.