Doa Hajat yang Mustajab dan Artinya
Doa Hajat yang Mustajab dan Artinya

Doa Hajat yang Mustajab dan Artinya

Doa adalah bentuk pengakuan, permohonan, dan pujian kita kepada Allah. Dengan doa, kita dapat meminta bantuan, hidayah, dan rahmat dari Allah. Di dalam Al-Quran, Allah SWT juga menyebutkan tentang pentingnya doa dan doa yang mustajab. Doa hajat adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diyakini mustajab.

Doa hajat biasanya dibaca ketika seseorang membutuhkan bantuan dari Allah. Seperti doa ketika ingin meminta rizki yang luas, kemudahan dalam menyelesaikan masalah, atau doa agar Allah menolong kita dari musibah. Doa hajat yang mustajab memiliki beberapa macam, diantaranya adalah doa hajat berikut ini.

Doa Hajat yang Mustajab Latin dan Artinya

Doa hajat yang mustajab dalam bahasa Latin dan artinya adalah sebagai berikut:

1. Bismillahirrahmanirrahim, “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang”

2. Allahumma inni a’udzu bika minal-hammi walhuzni, walajwafi wal kasali, wal bukhli waljubni, wa dalamati, wa ghalabatid darij, “Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari rasa kesedihan dan kelemahan, dari lalai dan malas, dari kemalasan dan kekikiran, dari kebodohan dan kelemahlembutan, dan dari semua jenis kekurangan”.

3. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba’dahu, “Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi (pahala)nya dan jangan Engkau menunda pahala setelahnya.”

4. Allahummaghfirli wa liwalidayya wa lilmu’minina yawma yaqumul hisab, “Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tua, dan pada hari kiamat ketika semua orang akan dihisab.”

5. Allahumma inni as’aluka ‘ilman naafi’an wa rizqon waasi’an wa shifaa’an min kulli dzambin, “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan penyembuhan dari segala penyakit.”

6. Allahummaj’alni minat tawwabin wa hab lii milladunka siraajanw wa noor, “Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan berikanlah aku cahaya petunjuk dan cahaya dari-Mu.”

7. Allahumma inni a’udzu bika minal-munkarati wal-khubuthi wal-harami, “Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari segala sesuatu yang dilarang, kedzaliman, dan yang haram.”

8. Allahumma inni a’udzu bika min ghalabati dz-dzulumi, “Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejatuhan yang dzalim.”

9. Allahumma as-aluka khayra ma fiha wa a’udzu bika min sharri ma fiha, “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu segala hal yang baik dan aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala hal yang buruk.”

10. Allahumma ini a’udzu bika minal-mahzabirati walmahdi wa ‘azhabirati wal’azhai, “Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari segala penghinaan dan kemaksiatan, dari segala yang menyakiti dan menyebabkan sakit.”

Kesimpulan

Doa hajat yang mustajab adalah salah satu bentuk doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Doa hajat ini biasanya digunakan untuk memohon bantuan, hidayah, dan rahmat dari Allah SWT. Doa hajat ini juga tersedia dalam bahasa Latin dan artinya. Dengan berdoa, kita dapat meminta pertolongan kepada Allah dan diyakini akan mendapatkan jawaban yang terbaik dari-Nya.