Doa Fajar dan Artinya
Doa Fajar dan Artinya

Doa Fajar dan Artinya

Doa fajar merupakan salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini juga dikenal dengan nama doa Tahajud, yang berarti doa yang dibaca pada malam hari sebelum fajar. Doa ini disebut sebagai doa fajar karena biasanya dilakukan sebelum terbitnya matahari. Doa ini dianjurkan untuk dibaca antara shalat Isya dan shalat Subuh. Doa fajar merupakan salah satu doa yang sangat dianjurkan untuk kita baca setiap hari, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Belajar Doa Fajar dan Artinya

Doa fajar dianjurkan untuk dibaca setiap hari oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini juga dikenal dengan nama doa Tahajud, yang berarti doa yang dibaca pada malam hari sebelum fajar. Doa fajar terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagiannya memiliki makna tersendiri. Doa fajar juga disebut sebagai doa Tahajjud karena biasanya dilakukan sebelum terbitnya matahari. Doa ini dianjurkan untuk dibaca antara shalat Isya dan shalat Subuh. Berikut ini adalah doa fajar dan artinya:

Doa Fajar dan Artinya

”Allahumma inni as aluka ilman naafi’an wa rizqon wasi’an wa amalan mutaqobbalan” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan amal yang diterima). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan amal yang diterima.”

”Allahumma inni as aluka qodratan naafi’an wa shifa’an li dzurriyati wa rahmatan lil mu’minin” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kekuatan yang bermanfaat, kesembuhan untuk anak-anakku, dan rahmat untuk orang-orang mukmin). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kekuatan yang bermanfaat, kesembuhan untuk anak-anakku, dan rahmat untuk orang-orang mukmin.”

”Allahumma inni as aluka maqaaman mahmudan wa ridhaa aqdhi wa wafa’an li walidayya” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu tempat yang mulia, kecintaan kepada agama-Mu, dan kepatuhan untuk orang tuaku). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu tempat yang mulia, kecintaan kepada agama-Mu, dan kepatuhan untuk orang tuaku.”

”Allahumma inni as aluka rahmatan warhamta wa rizqon wasi’an wa aafiyatan li ahlihi wa li aamalihi wa li ahlihi wa li aammalihi” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rahmat dan kemurahan-Mu, rizki yang luas untuk anggota keluargaku, kesehatan untuk mereka dan amal mereka). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rahmat dan kemurahan-Mu, rizki yang luas untuk anggota keluargaku, kesehatan untuk mereka dan amal mereka.”

”Allahumma inni as aluka rahmatan wa hidayatan wa qodratan wa amalan yang maqbula” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rahmat, hidayah, kekuatan, dan amal yang diterima). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rahmat, hidayah, kekuatan, dan amal yang diterima.”

”Allahumma inni as aluka rahmatan wa maqaaman mahmudan wa sakinatan aqdhi wa barakatil quran” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rahmat, tempat yang mulia, kecintaan kepada agama-Mu, dan berkah Al-Quran). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu rahmat, tempat yang mulia, kecintaan kepada agama-Mu, dan berkah Al-Quran.”

”Allahumma inni as aluka taqwaa wa hilman wa amalan mutaqobbalan” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu taqwa, kebaikan, dan amal yang diterima). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu taqwa, kebaikan, dan amal yang diterima.”

”Allahumma inni as aluka maqaaman mahmudan wa shiddatil ibadah wa amalan mutaqobbalan” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu tempat yang mulia, kesungguhan dalam ibadah, dan amal yang diterima). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu tempat yang mulia, kesungguhan dalam ibadah, dan amal yang diterima.”

”Allahumma inni as aluka maghfiratan wa rahmatan wa qodratan wa amalan mutaqobbalan” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan, rahmat, kekuatan, dan amal yang diterima). Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ampunan, rahmat, kekuatan, dan amal yang diterima.”

Kesimpulan

Doa fajar merupakan salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Doa fajar ini terdiri dari beberapa bagian dan setiap bagiannya memiliki makna tersendiri. Dengan membaca doa fajar dan mengetahui artinya, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Allah SWT.