Doa Bercermin Arab Latin dan Artinya
Doa Bercermin Arab Latin dan Artinya

Doa Bercermin Arab Latin dan Artinya

Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang diajarkan oleh agama. Pada agama Islam, doa merupakan bentuk komunikasi terhadap Allah SWT. Doa dapat dibaca dalam berbagai bahasa, salah satunya adalah bahasa Arab Latin. Doa bercermin dalam bahasa Arab Latin adalah doa yang dibaca dalam bahasa Arab dan Latin. Pada artikel ini akan dibahas mengenai beberapa doa bercermin Arab Latin dan artinya.

Doa Bercermin Arab Latin dan Artinya

Doa bercermin Arab Latin yang pertama adalah doa bercermin yang berbunyi “Subhanallahi Walhamdulillahi, Wa Laa Ilaaha Illallah, Wa Allahu Akbar”. Doa ini berarti “Maha Suci Allah, Segala Puji Baginya, Tiada Tuhan Selain Allah, dan Allah Maha Besar”.

Doa bercermin Arab Latin yang kedua adalah doa bercermin yang berbunyi “Alhamdulillahilladzi Laa Syarikalahu Wa Bihamdihi, Subhanallahi Walhamdulillahi Wa Laa Ilaaha Illallah Wa Allahu Akbar”. Doa ini berarti “Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai sekutu dan segala puji baginya, Maha Suci Allah, Segala Puji Baginya, Tiada Tuhan Selain Allah, dan Allah Maha Besar”.

Doa bercermin Arab Latin yang ketiga adalah doa bercermin yang berbunyi “Subhanallahi Walhamdulillahi Wa Laa Ilaaha Illallah Wa Laa Hawla Wa Laa Quwwata Illa Billah”. Doa ini berarti “Maha Suci Allah, Segala Puji Baginya, Tiada Tuhan Selain Allah, dan Tiada Daya dan Kuasa Selain Allah”.

Doa bercermin Arab Latin yang keempat adalah doa bercermin yang berbunyi “Laa Quwwata Illa Billah, Alhamdulillahi Rabbil ‘Alameen”. Doa ini berarti “Tiada Daya dan Kuasa Selain Allah, Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Pencipta”.

Doa bercermin Arab Latin yang kelima adalah doa bercermin yang berbunyi “Laa Hawla Wa Laa Quwwata Illa Billah, Alhamdulillahil Ladzi La Syarikalahu”. Doa ini berarti “Tiada daya dan kuasa selain Allah, Segala Puji Bagi Allah Yang Tidak Mempunyai Sekutu”.

Doa bercermin Arab Latin yang keenam adalah doa bercermin yang berbunyi “Subhanallahi Walhamdulillah Wa Laa Ilaaha Illallah Wa Laa Na’budu Illa Iyyah”. Doa ini berarti “Maha Suci Allah, Segala Puji Baginya, Tiada Tuhan Selain Allah, dan Kami Tidak Menyembah Seorang Pun Selain Allah”.

Doa bercermin Arab Latin yang ketujuh adalah doa bercermin yang berbunyi “Subhanallahi Walhamdulillahi Wa Laa Ilaaha Illallah Wa Laa Hawla Wa Laa Quwwata Illa Billah Wa Laa Nuuridu Illa Bil Qudratihi”. Doa ini berarti “Maha Suci Allah, Segala Puji Baginya, Tiada Tuhan Selain Allah, Tiada Daya dan Kuasa Selain Allah, dan Kami Tidak Bersedih Melainkan Atas Kebijaksanaan-Nya”.

Doa bercermin Arab Latin yang kedelapan adalah doa bercermin yang berbunyi “Laa Ilaaha Illallah Wa Laa Na’budu Illa Iyyah Wa Laa Nuuridu Illa Bil Qudratihi Wa Laa Quwwata Illa Billah”. Doa ini berarti “Tiada Tuhan Selain Allah, Kami Tidak Menyembah Seorang Pun Selain Allah, Kami Tidak Bersedih Melainkan Atas Kebijaksanaan-Nya, dan Tiada Daya dan Kuasa Selain Allah”.

Doa bercermin Arab Latin yang kesembilan adalah doa bercermin yang berbunyi “Laa Hawla Wa Laa Quwwata Illa Billah Wa Laa Ilaaha Illallah Wa Laa Na’budu Illa Iyyah Wa Laa Syukru Illa ‘Alal Khair”. Doa ini berarti “Tiada Daya dan Kuasa Selain Allah, Tiada Tuhan Selain Allah, Kami Tidak Menyembah Seorang Pun Selain Allah, dan Kami Tidak Menyatakan Syukur Melainkan Atas Kebaikan-Nya”.

Doa bercermin Arab Latin yang kesepuluh adalah doa bercermin yang berbunyi “Subhanallah Wa Bihamdihi Wa Laa Syukru Illa ‘Alal Khair Wa Laa Hawla Wa Laa Quwwata Illa Billah”. Doa ini berarti “Maha Suci Allah dan Segala Puji Baginya, Kami Tidak Menyatakan Syukur Melainkan Atas Kebaikan-Nya, dan Tiada Daya dan Kuasa Selain Allah”.

Kesimpulan

Doa bercermin Arab Latin adalah doa yang dibaca dalam bahasa Arab dan Latin. Pada artikel ini telah dijelaskan beberapa doa bercermin Arab Latin dan artinya. Semoga dengan membaca artikel ini dapat menambah wawasan kita tentang doa bercermin Arab Latin dan artinya.