Doa Awal Ramadhan dan Artinya
Doa Awal Ramadhan dan Artinya

Doa Awal Ramadhan dan Artinya

Ramadhan adalah salah satu bulan yang paling istimewa bagi setiap muslim. Bulan ini adalah bulan yang dianggap suci dan merupakan bulan yang paling banyak didoakan. Setiap muslim melakukan berbagai macam doa untuk memulai Ramadan dan meningkatkan keimanan mereka. Di bawah ini adalah beberapa doa awal Ramadhan dan artinya yang dapat Anda lakukan setiap tahun.

Doa Awal Ramadan 1: Doa Pembuka Ramadan

Doa pembuka Ramadan adalah doa yang umumnya dipanjatkan setiap tahunnya oleh setiap muslim. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, wa salamun ‘ala al-mursalin, wal hamdu lillahi rabbil ‘alamin. Allahumma barik lana fi ramadan.” Artinya: “Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan salam sejahtera bagi para rasulnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Ramadan.”

Doa Awal Ramadan 2: Doa Pemulihan Segala Keburukan

Doa pemulihan segala keburukan adalah doa yang dibaca setelah berbuka puasa. Doa ini memohon ampunan dari Allah SWT untuk semua kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Doa ini berbunyi: “Allahumma antal-Wahhabu falaa taj’alnaa minal-wahhabiina” Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah yang Maha Pemberi karunia, janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang berlaku durhaka.”

Doa Awal Ramadan 3: Doa Ramadan Rahmat Allah SWT

Doa Ramadan Rahmat Allah SWT adalah doa yang dibaca setiap hari pada bulan Ramadan. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Allahummaghfir lana wa tub ‘alayna, wa barik lana fee rahmatika ya arhamar-rahimin”. Artinya: “Ya Allah, ampunilah kami dan terimalah taubat kami, dan limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Tuhan semesta alam yang paling penyayang.”

Doa Awal Ramadan 4: Doa Pertolongan

Doa pertolongan adalah salah satu doa yang dibaca setiap hari di bulan Ramadan. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Allahumma ‘innaa nast’eenuka wa nastaghfiruka, wa nu’minu bika wa natawakkalu ‘alayka, wa nuthni ‘alayka al-khaira haatha wa al-khaira ma ba’da, wa nashkuruka wa laa nakfuruka wa nakhla’u wa natruku mai yafjuruka” Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pertolongan dari-Mu, dan memohon ampunan dari-Mu, dan beriman kepada-Mu, dan berserah kepada-Mu, dan memohon kepada-Mu segala kebaikan di hari ini dan setelahnya, dan bersyukur kepada-Mu dan tidak mengingkari-Mu, dan bertobat kepada-Mu dan tidak melakukan apa yang membuat Engkau murka.”

Doa Awal Ramadan 5: Doa Bagi Orang yang Beriman

Doa ini dibaca setiap hari selama bulan Ramadan. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Allahumma baarik lanaa fee ramadhan, wa aatinaa mawaqa’a al-hajaa wa tawaffanaa bil-imaaan” Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepada kami di bulan Ramadan, dan berikanlah kami kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan wafat dengan iman.”

Doa Awal Ramadan 6: Doa Kelepasan Dosa

Doa kelepasan dosa adalah doa yang dibaca selama bulan Ramadan. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Allahumma laka aslamtu wa ‘alaikum raji’tu, wa laka al-hamdu anta qayyimu al-hukmi wa ‘adlil-haqqi, wa anta rahmanu ‘alal ‘alamin, wa man yatawallahumma tuhassanu bihi min dhunubina” Artinya: “Ya Allah, aku berserah diri kepada-Mu dan aku kembali kepada-Mu. Segala puji bagi-Mu, Engkau yang mengatur semua hukum dan menegakkan hak, Engkau Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih. Barangsiapa yang berdoa kepada-Mu, maka Engkau akan melepaskan dosanya.”

Doa Awal Ramadan 7: Doa Istighfar

Doa istighfar adalah doa yang dibaca setiap hari selama bulan Ramadan. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Allahumma antallazee laa ilaaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz-zalimin” Artinya: “Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang tidak ada sesembahan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.”

Doa Awal Ramadan 8: Doa Ikhlas dan Kebahagiaan

Doa ikhlas dan kebahagiaan adalah doa yang dibaca pada saat berbuka puasa. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Allahumma inni as’aluka ikhlasan wa rizqan wa ‘afiyatun wa ‘izzatun wa shukran wa barkan” Artinya: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ikhlas, rezeki, kesehatan, kemuliaan, syukur, dan keberkahan.”

Doa Awal Ramadan 9: Doa Kebaikan

Doa kebaikan adalah doa yang dibaca setiap hari selama bulan Ramadan. Doa ini berbunyi sebagai berikut: “Allahummaghfir lanaa wa tub ‘alaynaa wa barik lanaa fee rahmatika ya arhamar-rahimin” Artinya: “Ya Allah, ampunilah kami dan terimalah taubat kami, dan limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu, ya Tuhan semesta