Bacaan Doa Sebelum dan Sesudah Makan dan Artinya
Bacaan Doa Sebelum dan Sesudah Makan dan Artinya

Bacaan Doa Sebelum dan Sesudah Makan dan Artinya

Makan adalah salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh setiap orang. Tidak peduli berapapun jumlah makanan yang kita makan, sebagai orang yang beragama Islam, kita harus selalu menyebutkan doa sebelum dan sesudah makan. Hal ini bertujuan untuk menghormati Allah SWT yang telah memberi kita makanan yang kita makan. Dengan menyebutkan doa, kita juga mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Berikut ini adalah bacaan doa sebelum dan sesudah makan beserta artinya.

Doa Sebelum Makan

Doa sebelum makan bisa kita lakukan secara bersama-sama jika kita makan bersama keluarga atau orang lain. Namun, jika kita tidak makan bersama orang lain, kita juga masih bisa membaca doa sebelum makan. Berikut ini adalah doa sebelum makan beserta artinya:

“Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa aghnina min kulli birrin tasbihan bihamdika, Allahumma innaka taqdiyyus-samawati wal-ard wa ma yufsidu fiha mina’l-amwaal. Allahumma innee as-aluka khayra ma razaqtani wa aqdhiya bihi wa yassirhu lee”.

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki yang telah Engkau anugerahkan dan berilah kami kebaikan dari segala kebaikan. Ya Allah, Sesungguhnya Engkau Maha Menetapkan langit dan bumi dan apa yang terkandung di dalamnya. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang telah Engkau berikan dan berilah aku kekuatan untuk menggapainya dengan mudah”.

Doa Sesudah Makan

Selain doa sebelum makan, kita juga harus menyebutkan doa sesudah makan. Dengan menyebutkan doa sesudah makan, kita bisa mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya. Berikut ini adalah doa sesudah makan beserta artinya:

“Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afdhalnii fihimaa razaqtanii wa afdhalil maa aftahaltu bihi wa aghnini min kulli dzambin”.

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kebaikan yang telah Engkau anugerahkan dan limpahkanlah kepada kami kebaikan yang lebih baik dari yang telah kami makan dan berilah kami kebaikan dari segala kebaikan”.

Manfaat Doa Sebelum dan Sesudah Makan

Sebagai orang yang beragama Islam, doa sebelum dan sesudah makan adalah salah satu hal yang sangat penting. Dengan menyebutkan doa sebelum dan sesudah makan, kita bisa menghormati Allah SWT yang telah memberi nikmat kepada kita. Selain itu, doa sebelum dan sesudah makan juga bisa membawa berkah bagi orang yang menyebutkannya. Kebaikan yang diperoleh dari menyebutkan doa ini dapat dilihat dari kebaikan yang kita peroleh di kemudian hari.

Penutup

Doa sebelum dan sesudah makan adalah salah satu amalan yang wajib bagi setiap orang muslim. Dengan menyebutkan doa sebelum dan sesudah makan, kita bisa menghormati Allah SWT yang telah memberi kita nikmat. Selain itu, doa juga bisa membawa berkah bagi kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menyebutkan doa sebelum dan sesudah makan.

Kesimpulan

Doa sebelum dan sesudah makan adalah salah satu amalan yang wajib bagi setiap orang muslim. Dengan menyebutkan doa sebelum dan sesudah makan, kita bisa menghormati Allah SWT yang telah memberi kita nikmat. Selain itu, doa juga bisa membawa berkah bagi kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu menyebutkan doa sebelum dan sesudah makan.