Bacaan Doa Makan Beserta Artinya
Bacaan Doa Makan Beserta Artinya

Bacaan Doa Makan Beserta Artinya

Doa makan adalah sebuah ungkapan syukur yang dilakukan sebelum dan sesudah makan. Doa makan adalah salah satu bentuk ibadah yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Saat berdoa sebelum makan, orang akan melafalkan doa dengan penuh khusyuk dan kesadaran untuk meningkatkan keimanan. Sementara itu, setelah selesai makan, orang akan melafalkan doa yang sama sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Selain itu, berdoa sebelum dan sesudah makan juga bertujuan sebagai penyemangat untuk mempersiapkan diri dan menghargai makanan yang telah disajikan.

Meskipun beberapa orang mungkin tidak menyadarinya, doa makan adalah salah satu doa yang paling sering dilafalkan setiap hari. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengetahui bacaan doa makan beserta artinya. Berikut ini adalah beberapa contoh bacaan doa makan beserta artinya yang dapat Anda lafalkan sebelum dan sesudah makan:

Doa Sebelum Makan

Doa sebelum makan adalah doa yang dilafalkan sebelum mulai memakan makanan. Beberapa contoh doa sebelum makan adalah:

“Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adhaba an-nari.” (Dengan nama Allah. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka).

“Allahumma inni as-aluka bismika ahya wa amanata wa amalina wa ilaahiya wa rizqina wa jannati wa najaati.” (Ya Allah, aku memohon kepada-Mu dengan nama-Mu kehidupan, keselamatan, pekerjaan, ilmu, rezeki, surga dan keselamatan).

“Allahumma lakal-hamdu anta qaiyimu al-ladzii bihi nuurun wa huda.” (Ya Allah, segala puji milik-Mu, yang Maha Benar dari yang menciptakan cahaya dan petunjuk).

Doa Sesudah Makan

Doa sesudah makan adalah doa yang dilafalkan setelah selesai memakan makanan. Beberapa contoh doa sesudah makan adalah:

“Alhamdu lillahi Rabbil A’lamin.” (Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam).

“Allahumma Inni a’udzu bika minal khubusi wal khabaa-ith.” (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan dan keburukan).

“Allahumma aghfir li dhanbi wa kaffir ‘anni sayyi-aatii wa tawaffanii maa qad balaghtu wa akrimni maa razaqt.” (Ya Allah, ampunilah dosaku, hapuskanlah keburukanku dan terimalah aku dengan pengampunan-Mu dan berilah aku nikmat yang telah Engkau berikan).

Doa Makan untuk Anak-anak

Selain doa yang ditujukan untuk orang dewasa, ada juga doa makan yang ditujukan untuk anak-anak. Beberapa contoh doa makan untuk anak-anak adalah:

“Ya Allah, berikanlah anakku sehat dan berilah ia kekuatan untuk belajar.”

“Ya Allah, berikanlah anakku kecerdasan dan kebijaksanaan agar ia berkembang menjadi anak yang berguna.”

“Ya Allah, berikanlah anakku keberanian dan kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan.”

Conclusion

Doa makan adalah salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Doa makan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan juga sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Doa makan yang sering dilafalkan setiap hari adalah doa sebelum dan sesudah makan. Di samping itu, ada juga doa makan khusus untuk anak-anak. Dengan mengetahui bacaan doa makan beserta artinya, Anda akan terbiasa melafalkannya dan juga mengetahui makna dari doa yang dibaca.